Datanglah Roh Kudus

Datanglah ya Roh Kudus
Pancarkan dari Firdaus
Pancaran cahayaMu

Datang Bapa para papa
Datang pelimpah kurmia
Datang penerang kalbu

Pelipur tak terimbang
Tamu jiwaku sayang
Penyejuk manis madu

Engkau penyembuh lelah
Pemadam panas payah
Perayu dalam sedu

Oh cahaya yang bercahaya
Penuhilah kiranya
Hati para umatMu

Tanpa bantuan Tuhan
Tak lain dalam insan
Selain sesatanku

Bersihkanlah yang cemar
Siramilah yang tegar
Sembuhkanlah lukaku

Lenturkanlah yang tegang
Dingin mohon digarang
Benarkanlah yang liku

Beri orang beriman
Yang penuh pengharapan
Sapta kurnia rahmatMu

Kami mohon ganjaran
Mohon mati yang aman
Kekal girang selalu. Amin.